آزادی بیان - سخنرانیهای دکتر حسن عباسی

سخنرانیهای دکتر حسن عباسی

پایانی بر بایکوت رسانه ای دکتر عباسی
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩  کلمات کلیدی:

شاید برای شما هم مانند  برنامه دیروز ، امروز ، فردا و حضور دکتر عباسی در این برنامه آنچنان که انتظارش را داشتید نبود چون اگر پیگیر مطالب ایشان بودید این برنامه تمامآ مطالب تکراری بود و اگر پیگیر نبودید دیدن یک سری مباحث تخصصی فلسفی در برابر مخاطب عام خیلی دلچسب نبوده . از طرفی انتظارات ما و شما با توجه به صراحت لهجه دکتر تبیین علمی و مستند وقایع اخیر انتخابات بود .اما آنچه بسیار خوشایند بود اصل حضور ایشان در صدا و سیما و آنچه خوشایندتر می نماید حضور پررنگ تر ایشان در رسانه ها بعد از این می باشد . به هر حال استاد حسن عباسی با توجه به اینکه دیگر ممنوعیتی برای حضورشان نیست ، گزینه ای نیست که بخواهد در تحلیل های صدا و سیما نادیده بگیرند . پیگیری خبرها نیز نشان می دهد استاد عباسی بعد از این حضوری مداوم در عرصه رسانه خواهند داشت چنان که موسسه هنری قرن ٢١ قرار است با ترجمه و انتشار سریال گمشدگان "لاست" ، در ابتدای هر قسمت از آن تجزیه تحلیل دکتر عباسی را از بعد استراتژیک و اهداف این سریال در آن مجموعه قرار دهد و این یعنی پایانی بر بایکوت رسانه ای ایشان .